Thiết Kế - Thi công - Cải Tạo Cảnh quan Công Ty TNHH ZAGRO VIỆT NAM

Tên Công trình: Công Ty TNHH ZAGRO Việt Nam

Địa Điểm thi công: Đường số 5, Khu Công nghiệp Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Diện tích mảng xanh: 1200 m2

Nội dung công việc: Cải tạo lại mảng xanh có sẵn,Phục hồi lại một số cây xanh , hoa cảnh bị già úa, sâu bệnh. Thiết kế trồng mới các khu vực không thể phục hồi. Tiến hành thi công - Chăm sóc- Duy trì cây xanh.

Một vài hình ảnh tại công trình: