Thi Công Trồng Cỏ Lá Gừng Công Ty TNHH Bosch Việt Nam

Trồng thảm cỏ lá gừng tại Công Ty TNHH Bosch Việt Nam

Địa điểm tại khu Công Nghiệp Long Thành Tỉnh Đồng Nai.

Diện tích: 60.000 m2 bao gồm đổ 10 cm đất màu và trồng mới toàn bộ thảm cỏ lá gừng.

Một vài hình ảnh trong quá trình thi công:

đổ đất màu