Thi công Trồng Cây xanh Nhà Máy Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Một vài hình ảnh trong gia đoạn thi công tại công ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Diện Tích mảng xanh: 6.000 m2

Trồng phủ xanh toàn bộ nhà máy là cỏ Nhung Nhật: Là giống cỏ đẹp, mọc ngắn tạo thảm xanh, ít cắt tỉa.