Thi công trồng cây xanh - hoa nền - thảm cỏ - nhà máy ANOVA FEED Giầu Giây

Thi công trồng cây xanh - hoa nền  - thảm cỏ - nhà máy ANOVA FEED Giầu Giây

Một vài hình ảnh khi thi công: