Thi Công - Cung Cấp Cỏ Đậu - Cây Xanh - Hoa Nền nhà máy Bao Bì SoVi Biên Hòa

Thi Công  - Cung Cấp Cỏ Đậu - Cây Xanh - Hoa Nền nhà máy Bao Bì SoVi Biên Hòa

Địa Điểm Thi công: Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3 Bình Dương

Diện tích mảng xanh: 7.000 m2

Một vài hình ảnh tại công trình: