Công Ty Cổ Phần kinh Doanh Khí Miền Nam - Chi Nhánh Bình Khí

Thiết Kế cải tạo mảng xanh khuôn viên nhà máy.

* Trồng cây xanh và lắp dặt hệ thống tưới nước tự động cho cảnh quan

Một số hình ảnh tại công trình: